Garantie Bepalingen

Garantiebepalingen – badmeubels en spiegels

Om aanspraak te kunnen maken op garantie verwachten wij van u als eigenaar/gebruiker dat tijdens de montage en in het gebruik onderstaande punten in acht worden genomen:

 • Controleer bij ontvangst de verpakking op uitwendige schade.
 • Controleer het meubel voor het plaatsen op eventuele gebreken of manco’s.
 • Bij constatering van gebreken of manco’s dit direct melden aan Sani Discounter. Gebreken en/of manco’s die na montage worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. ”Gemonteerd is geaccepteerd”.
 • Plaats een badmeubel nooit in de directe omgeving van een douche of bad zonder een vaste scheidingswand. Het meubel moet spatwatervrij hangen.
 • Gebruik enkel zuurvrije kit om het meubel af te kitten.
 • Zorg voor goede ventilatie in de badkamer.
 • Laat nooit vochtige spullen over geopende deuren en laden hangen of langs het wastafelblad omdat dit opzwelling van het meubel kan veroorzaken. Plaats geen natte/vochtige artikelen op planchets. Ook dit kan opzwelling veroorzaken. U dient vochtige onderdelen altijd direct droog te wrijven.
 • Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen om het meubel te reinigen.
 • Reinig het meubel met een vochtige maar niet te natte doek of spons. Na het reinigen altijd het meubel droogwrijven.
 • Reinig de spiegel nooit met kalk reinigende, zuren of alkalische schoonmaakmiddelen om aantasten van de randen te voorkomen. Vermijd ook de middelen met veel ammoniak.
 • Maak na een schoonmaakbeurt de randen van de spiegel perfect droog om te voorkomen dat restanten van schoonmaakmiddelen achterblijven en mogelijk schade veroorzaken.
 • Maak de spiegel na gebruik van de badkamer droog.

Bij een badkamermeubel zit een keramische wastafel:

Keramische wastafel:

Keramische wastafels zijn gemaakt van een mengsel van hoofdzakelijk klei en zand. Dit mengsel wordt op een hoge temperatuur gebakken. Voor deze keramische producten geldt een maattolerantie van ± 6 mm. Keramisch sanitair is niet altijd even recht en er kunnen oneffenheden in zitten. Dit is inherent aan een gebakken product van natuurlijke materialen.

Kleur- en tintafwijkingen geven geen recht op reclamatie.

Wanneer u een schade of gebrek heeft geconstateerd verzoeken wij u direct contact op te nemen met Sani Discounter. Wanneer onderdelen onder garantie worden geleverd, worden bijkomende kosten zoals montage-, loodgieter- en tegelwerk en dergelijke niet door ons vergoed.

De garantie gaat in op de dag van levering en vervalt:

 • Als het meubel niet conform bovenstaande voorschriften wordt gemonteerd en onderhouden.
 • Bij lekkages.
 • Bij verkeerde montage.
 • Bij het onvoldoende medewerking verlenen om genoemde servicemelding te kunnen oplossen.

Garantiebepaling kranen
De garantie is niet geldig voor:

 • Installaties die vervuild zijn omdat geen filter of filterstopkraan werd gemonteerd;
 • Niet normaal of foutief gebruik van het Sani Discounter product;
 • een watertemperatuur die hoger ligt dan 70° C en/of een waterdruk aan de kraan die hoger ligt dan 5 bar;
 • Elke vorm van transportschade;
 • Beschadigingen of storingen veroorzaakt door onjuiste installatie en/of het gebruik van niet- originele wisselstukken, of gebruik niet conform de gebruiksaanwijzing;
 • Normale slijtage van onderdelen en/of sporen van abnormaal gebruik;
 • Beschadigingen of storingen veroorzaakt door ijs en/of vervuiling in de toevoerleidingen, inclusief kalk en vuil in jachtbakken;
 • Beschadigingen veroorzaakt door gebruik van schurende en/of agressieve reinigingsproducten;
 • Een drukverschil tussen warm en koud water van meer dan één bar.
 • Problemen die veroorzaakt zijn door het niet droogmaken van de kranen na gebruik. (Voorbeelden hier van zijn kleur verschillen, afbladderen van de coating of roest.

Indien niet voldaan is aan de garantievoorwaarden heeft Sani Discounter het recht om de gedane kosten verbonden aan de tussenkomst door de technische dienst Sani Discounter integraal door te rekenen aan de aanvrager/opdrachtgever.

 

Garantiebepaling Glaswerk

Aanspraak op de garantie is in de volgende gevallen uitgesloten:

– Indien de installatie en de montage niet uitgevoerd werd volgens de regels van de montage-, gebruikers-, en onderhoudsinstructies.
 – Onvolkomenheden als gevolg van gebrekkig onderhoud en/of onjuist reinigen. – Onjuist transporteren, lossen en bewaring (bijvoorbeeld opslag van producten buiten).
– Onvolkomenheden of fouten aan het product, waaraan wijzigingen, herstellingen, toevoegingen en/of vervangingen werden aangebracht waarvoor de producent geen toestemming heeft gegeven en die uitgevoerd moeten worden door derden. – In geval van glasbreuk en onvermijdelijke slijtage, ook in geval van correct en natuurlijk gebruik. De volgende onderdelen zijn onderhevig aan natuurlijke slijtage: afdichting strips, magneten, geleiders, wielen (bij schuifdeuren) en (Nano)coating.
Douchecabines, -deuren en -wanden die op het moment van de levering beschadigd zijn, mogen niet geïnstalleerd worden, anders vervalt het recht op aanspraak van de garantie.

Reiniging en onderhoud >> Regelmatig schoonmaken na het douchen zorgt voor de beste bescherming tegen vuil en kalk. Daarbij is het voldoende wanneer u het glas en de profielen van de douchecabine eerst met warm en dan met koud water afspoelt. Vervolgens maakt u de oppervlakte met een wisser droog. Zo’n 1 á 2 keer per maand dient de douche grondiger te worden schoongemaakt. Hoe vaak dit precies moet gebeuren, hangt af van de agressiviteit en hardheid van het water en van hoe vaak u de douche gebruikt. Schuurmiddel en alkalische, zuur- en chloorhoudende schoonmaakmiddelen mogen in geen geval gebruikt worden. Hetzelfde geldt voor oxidatie- en oplossingsproducten.
Gebruik bij het schoonmaken alleen zachte doeken. De doucheruimte moet na gebruik voldoende gelucht worden. Dit voorkomt schimmelvorming.

Eigenschappen van het glas >> Sani Discounter gebruikt bij glazen douchecabines en inloopdouches uitsluitend hoogwaardig enkel laags veiligheidsglas .
Omdat glas een anorganische verbinding is, kan bij de verwerking van dit materiaal niet worden voorkomen dat er soms luchtbelletjes ontstaan. Zulke luchtbelletjes zijn, net als de groene randen die je onder een bepaalde lichtinval ziet, vooral een garantie dat het glas écht veiligheidsglas is en geen kunstglas.


Veiligheid >> Enkel laags veiligheidsglas heeft een grote stoot-, slag- en buigingsvastheid en is ongevoelig voor temperatuurverschillen. De rand van het glas is echter een kwetsbare plek. Daarom dient er bij de installatie op te worden gelet, dat het glas tijdens het gebruik niet tegen deurkrukken, wastafels e.d. kan stoten. Enkel laags veiligheidsglas valt – als het breekt – in vele stukjes uiteen. Dit in tegenstelling tot de splinters met scherpe hoekjes bij het breken van normaal glas.

Waterdichtheid >> De waterdichtheid, een criterium van de Europese norm voor CE- certificering, is bij deze douchecabines uitstekend gebleken. Waterdichtheid is overal aan de orde waar verschillende (bouw) elementen op elkaar aansluiten.
De professionele montage door uw installateur voorkomt dat er water binnendringt tussen het metselwerk/douchebak en douchewand. De verbindingen tussen het glas en het profiel worden tijdens de productie al door de producent afgedicht. Toch blijft de onderste drempel een zwakke plek. Afhankelijk van het type is daar sprake van een van de volgende situaties:
– Douches met een horizontaal profiel. Deze douches bieden de meeste bescherming tegen lekkages. Het raamprofiel aan de onderzijde vormt een soort waterkering.
– Douches zonder horizontaal profiel. Bij deze douches biedt de aluminium dorpel in combinatie met het transparant afdichtprofiel de meest optimale bescherming tegen spattend water.
– Douches zonder dorpel. Bij douches zonder toepassing van de aluminium dorpel en het transparant afdichtprofiel loopt het water het snelst naar buiten. Daarom is het raadzaam altijd een dorpel aan te brengen.

 

Garantiebepaling keramiek
De garantie is niet geldig voor:

 • Niet normaal of foutief gebruik van het Sani Discounter product;
 • Elke vorm van transportschade;
 • Beschadigingen of storingen veroorzaakt door onjuiste installatie en/of het gebruik van niet- originele wisselstukken, of gebruik niet conform de gebruiksaanwijzing;
 • Normale slijtage van onderdelen en/of sporen van abnormaal gebruik;
 • Beschadigingen of storingen veroorzaakt door ijs en/of vervuiling in de toevoerleidingen.
 • Beschadigingen veroorzaakt door gebruik van schurende en/of agressieve reinigingsproducten;